Młodzież

DRAGO z Osiedla Poraja

ur;25.09.2016r.

 Prześwietlenie SV-HD ED normal

Ojciec:

ChPL. DEMO z Sosnowego Zakątka

Matka:

AXA z Osiedla Poraja